Ελπίδα στις γυναίκες με οστεοπόρωση δίνει νέα θεραπεία

 1. osteoporosis1Με δεδομένο ότι 1 στις 2 γυναίκες άνω των 50 ετών αναμένεται να παρουσιάσουν σπονδυλικά ή μη σπονδυλικά κατάγματα αποτελεί πραγματικά ένα αισιόδοξο νέο και ελπίδα για 1,5 εκατομμύριο γυναίκες στην Ελλάδα και 200 εκατομμύρια παγκοσμίως το γεγονός ότι η μεγαλύτερη διεθνής μελέτη βιοψιών οστού «BIOPSY», η οποία πραγματοποιήθεκε σε 268 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, έδειξε ότι το ρανελικό στρόντιο επιτυγχάνει ανώτερη αποτελεσματικότητα στην παραγωγή οστού από τις συνήθως χορηγούμενες θεραπείες με διφωσφονικά (αλενδρονάτη).
 2. Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν την Πέμπτη 24 Μαρτίου στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο για την Οστεοπόρωση και την Οστεοαρθρίτιδα (ECCEO011-IOF) στη Βαλένθια της Ισπανίας, ενώ στην Ελλάδα τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν την Τετάρτη 30 Μαρτίου σε Συνέντευξη Τύπου από το Ελληνικό Ίδρυμα Οστεοπόρωσης (ΕΛ.Ι.ΟΣ.), με ομιλητές τον Πρόεδρο του ΕΛ.Ι.ΟΣ, κ. Γεώργιο Λυρίτη, Ομότιμο Καθηγητή Ορθοπαιδικής Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών & τα μέλη του ΕΛ.Ι.ΟΣ. κ. Νικόλαο Παπαϊωάννου, Αναπληρωτή Καθηγητή Ορθοπαιδικής Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών & Δ/ντη Εργαστηρίου Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος (ΕΕΠΜΣ) και κ. Γεώργιο Τροβά, Ενδοκρινολόγο – Διαβητολόγο Επιστημονικό Συνεργάτη του ΕΕΠΜΣ.
 3. Συγκεκριμένα ο κ. Γ. Λυρίτης επισήμανε ότι: «Η ανώτερη αποτελεσματικότητα του ρανελικού στροντίου στην παραγωγή οστού συνδέεται με τον πρωτοποριακό διπλό μηχανισμό δράσης, που μετατοπίζει την ισορροπία του οστικού μεταβολισμού υπέρ της παραγωγής νέου, δυνατού και υγιούς οστού, και εξηγεί την αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητά του κατά των σπονδυλικών, μη σπονδυλικών αλλά και καταγμάτων ισχίου. Είναι ο παράγοντας-κλειδί που επιβεβαιώνει, γιατί το ρανελικό στρόντιο είναι η μοναδική αγωγή για την οποία έχει πρόσφατα αποδειχτεί ότι διαθέτει σταθερή αντικαταγματική αποτελεσματικότητα για 10 χρόνια, γεγονός που το καθιστά φάρμακο πρώτης επιλογής για τις μετεμμηνοπαυσιακές οστεοπορωτικές γυναίκες.»
 4. Στη συνέχεια ο κ. Ν. Παπαϊωάννου σημείωσε ότι: «Μέσω της μοναδικής διπλής δράσης του τόσο στην παραγωγή οστού όσο και στην απορρόφηση, το ρανελικό στρόντιο μειώνει ουσιαστικά τον κίνδυνο κατάγματος, που είναι ο πρωταρχικός στόχος της αντιοστεοπορωτικής αγωγής». Και συμπλήρωσε: «Η βιοψία οστού είναι μέθοδος εκλογής που χρησιμοποιείται για την εξέταση της επίδρασης των αντιοστεοπορωτικών αγωγών στην ποιότητα του παραγόμενου οστού. Οι βιοψίες οστού περιλαμβάνουν τη λήψη κυλινδρικού δείγματος οστού από το ανώτερο τμήμα της πυέλου και επιτρέπουν τον προσδιορισμό του οστεοειδούς και των επιμεταλλωμένων τμημάτων της θεμέλιας ουσίας του οστού».
 5. Τέλος ο κ. Γ. Τροβάς αναφερόμενος στη μελέτη Biopsy τόνισε ότι, «Η μελέτη Biopsy είναι η μεγαλύτερη μελέτη βιοψιών που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα για την οστεοπόρωση σε 268 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με οστεοπόρωση και ορίζει ένα νέο πρότυπο στην αξιολόγηση της επίδρασης των διαφόρων αντιοστεοπορωτικών αγωγών στην ποιότητα του οστού. Είναι, επίσης, η δεύτερη, απευθείας μελέτη σύγκρισης κατά την οποία αποδεικνύεται η ανωτερότητα του ρανελικού στροντίου έναντι της αλενδρονάτης. Στην προηγούμενη μελέτη, όπου χρησιμοποιήθηκε μη επεμβατική τεχνική – Υψηλής Ανάλυσης Περιφερειακή Ποσοτική Αξονική Τομογραφία -, αποδείχτηκε ότι το ρανελικό στρόντιο είναι πιο αποτελεσματικό από την αλενδρονάτη στη μικροαρχιτεκτονική τόσο του φλοιώδους όσο και του σπογγώδους οστού. Κατά τη διάρκεια και των δύο μελετών, η εκδήλωση ανεπιθύμητων ενεργειών ήταν παρόμοια και στις δύο θεραπευτικές ομάδες.»
 6. Protelos® BIIOPSY: ιστορικό και μελέτες
 7. To Protelos έχει μελετηθεί μέσω βιοψιών οστών πριν από την πιο πρόσφατη μελέτη που πραγματοποιήθηκε από τους Chapurlat et al. Το 2008, οι Arlot et al δημοσίευσαν τη μελέτη Histomorphometric and CT Analysis of Bone Biopsies From Postmenopausal Osteoporotic Women Treated With Strontium Ranelateii (Ιστομορφομετρική και αξονική ανάλυση βιοψιών οστών από μετεμμηνοπαυσιακές οστεοπορωτικές γυναίκες που ακολούθησαν αγωγή με ρανελικό στρόντιο). Αυτή ακολουθήθηκε από τη δημοσίευση των Effects of strontium ranelate administration on bisphosphonate-altered hydroxyapatite: Matrix incorporation of strontium is accompanied by changes in mineralization and microstructure (Επιδράσεις από τη χορήγηση ρανελικού στροντίου στον αλλοιωμένο από τα διφωσφονικά υδροξυαπατίτη: η ενσωμάτωση του στροντίου στη θεμέλια ουσία συνοδεύεται από μεταβολές στην επιμετάλλωση και στη μικροδομή) των Amling et al το 2010.
 8. Και οι δύο αυτές προηγούμενες μελέτες βρήκαν ότι το Protelos είναι αποτελεσματικό στη διαδικασία παραγωγής οστού και στην ενίσχυση της μικροαρχιτεκτονικής του οστού, μειώνοντας τον κίνδυνο κατάγματος κατά την οστεοπόρωση.
 9. Η νέα μελέτη Protelos BIOPSY που παρουσιάστηκε στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο για την Οστεοπόρωση και Οστεοαρθρίτιδα (ECCEO11-IOF), το 2011, είναι η μεγαλύτερη συγκριτική ιστομορφομετρική μελέτη που έχει ποτέ πραγματοποιηθεί. Έγινε για να αξιολογηθεί η δράση του Protelos (ρανελικό στρόντιο) και του διφωσφονικού αλενδρονάτη, στην παραγωγή οστού, σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με οστεοπόρωση. Στη μελέτη, συμπεριλήφθηκαν συνολικά 268 ασθενείς.
 10. Σχεδιασμός
 11. Πρόκειται για διεθνή, πολυκεντρική, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη μελέτη. Το κύριο τελικό σημείο ήταν η μέση διαφορά των επιφανειών επιμετάλλωσης μεταξύ των ομάδων Protelos και αλενδρονάτης, μετά από 6 και 12 μήνες αγωγής. Οι επιφάνειες επιμετάλλωσης εκφράζονται ως ποσοστό της επιφάνειας οστού, που δίνει μία τιμή η οποία αναφέρεται ως λόγος MS/BS. Οι τιμές MS/BS υπολογίστηκαν διαιρώντας τις επιφάνειες επιμετάλλωσης που βρέθηκαν κατά τη βιοψία δια της συνολικής επιφάνειας οστού. Τα δευτερεύοντα τελικά σημεία της μελέτης συμπεριλάμβαναν άλλες ιστομορφομετρικές παραμέτρους ενδεικτικές της ικανότητας παραγωγής οστού, όπως ρυθμός παραγωγής οστού (BFR) και ρυθμός εναπόθεσης μεταλλικών στοιχείων (MAR).
 12. Μεθοδολογία
 13. Οι γυναίκες σε αυτή τη μελέτη έλαβαν είτε Protelos, στην τυπική δόση των 2 g/ημέρα, είτε αλενδρονάτη 70 mg/εβδομάδα. Συνολικά 179 γυναίκες έλαβαν Protelos και 89 αλενδρονάτη.
 14. Πραγματοποιήθηκαν βιοψίες λαγόνιου οστού, για να αξιολογηθεί η παραγωγή οστού, κατά την έναρξη και μετά από 6 και 12 μήνες αγωγής με Protelos ή αλενδρονάτη. Τα αποτελέσματα αναλύθηκαν με τη μέθοδο intention-to-treat.
 15. Χαρακτηριστικά ασθενών
 16. Τα βασικά κλινικά χαρακτηριστικά των γυναικών κάθε μίας θεραπευτικής ομάδας ήταν όμοια. Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν τα 64 έτη – 63,5 (±7,3) στην ομάδα Protelos και 63,8 (±6,9) στην ομάδα αλενδρονάτης. Οι ασθενείς είχαν, επίσης, όμοιο αρχικό οσφυϊκό T-score (-2,90±0,71 και -2,98±0,75 για τις ομάδες Protelos και αλενδρονάτης, αντίστοιχα), γεγονός που φανερώνει ότι η οστεοπόρωσή τους ήταν εξίσου σοβαρή. Κατά μέσο όρο, οι γυναίκες που συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη ήταν εμμηνοπαυσιακές για 16 χρόνια. Η μέση διάρκεια εμμηνόπαυσης ήταν 15,9 (±8,4) έτη στις ασθενείς με Protelos και 16,0 (±6,8) έτη στις ασθενείς με αλενδρονάτη.
 17. Αποτελέσματα
 18. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης παρουσιάστηκαν προφορικά στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Οστεοπόρωση και Οστεοαρθρίτιδα (ECCEO11-IOF) στη Βαλένθια, Ισπανία, στις 24 Μαρτίου 2011.
 19. Μετά από 6 και 12 μήνες αγωγής, οι επιφάνειες επιμετάλλωσης είχαν βελτιωθεί σημαντικά περισσότερο στις ασθενείς υπό αγωγή με Protelos συγκριτικά με τις ασθενείς υπό αγωγή με αλενδρονάτη. Οι τιμές MS/BS ήταν 2,94% (±3,73%) με Protelos και 0,20% (±0,29%) με αλενδρονάτη, μετά από 6 μήνες. Αυτό δείχνει σημαντική διαφορά στις επιφάνειες επιμετάλλωσης μεταξύ των θεραπευτικών ομάδων Protelos και αλενδρονάτης, υπέρ της ομάδας του Protelos.
 20. Η ανώτερη δράση του Protelos στην παραγωγή οστού διευρύνθηκε μετά από 12 μήνες αγωγής, με τη διαφορά στις επιφάνειες επιμετάλλωσης μεταξύ των ασθενών υπό αγωγή με Protelos και alendronate να αυξάνεται σε 4,65% (p<0,001). Μετά από 12 μήνες, οι τιμές MS/BS ήταν 4,91% (±4,15%) για το Protelos και 0,28% (±0,57%) για την αλενδρονάτη.
 21. Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης δείχνουν ότι το Protelos ασκεί μεγαλύτερη δράση παραγωγής οστού, συγκριτικά με την αλενδρονάτη. Η εκδήλωση ανεπιθύμητων ενεργειών ήταν παρόμοια και στις δύο ομάδες, ενώ και οι δύο αγωγές θεωρήθηκαν καλά ανεκτές.
 22. Myhnews

Share This:

Αφήστε μια απάντηση

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την ευκολία της περιήγησης. Με τη χρήση της αποδέχεστε αυτόματα την χρήση των cookies. Πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close